Husregler for Stavanger Rockeri

Stavanger Rockeri har åpent hver dag mandag - søndag 07 00 – 23 00. Utenom disse tider skal ikke bygget benyttes.

Foruten sunn fornuft,  følger under Stavanger Rockeri sine husregler som til enhver tid gjør seg gjeldene for alle som benytter/oppholder seg i lokalene:

 1. Stavanger Rockeri sine lokaler er til for øving, ikke til festing eller som oppholdsrom.
  Aktiviteter som skjer i bygget skal være relatert til musikkutøvelse og Stavanger Rockeri ønsker ett begrenset inntak av alkohol. Punktet med begrenset inntak må tolkes med sunn fornuft, da det å nyte en øl under øving ikke er forbudt. Bruk av øvrige rusmidler forbudt.

 2. Stavanger Rockeri tillater ikke røyking i noen av sine lokaler

 3. Øvingslokalene som benyttes skal behandles med respekt, ryddighet og vedlikeholdes. Søppel skal ryddes etter hver øving, gulv vaskes regelmessig og gulv/vegger osv. holdes ren for enhver form for permanent påføring. Alle former for løse gjenstander som bord, stoler osv. er imidlertid tillatt.

 4. Ethvert band som øver må stå oppført med en hovedkontaktperson som er ansvarlig for rommet i henhold til hærverk og ansvarlig for at leiesum kommer inn til avtalt tid. I så måte bes hovedkontaktpersonen(e) oppfordre og videreføre reglene til de øvrige bandmedlemmene.

 5. Felles oppholdsrom (heretter kalt `kaffehjørne`) er et kollektivt ansvar å holdes ryddig. Møbler, kaffetrakter etc. skal benyttes med normalt bruk og band må selv rydde opp etter seg.

 6. Parkeringsplass og ute området på baksiden av bygget skal i hovedsak ikke være et tilholdssted/oppholdssted. Band oppfordres til å holde seg i øvingslokalet samt evt. benytte kaffehjørnet ved behov. Det ønskes ikke oppsamling av band/musikere/personer på ute området og dette fungerer som en veiledende hovedregel. Biler skal heller ikke parkeres utenom benyttende øvingstider.

 7. Stavanger Rockeri sine lokaler skal som hovedregel kun benyttes av betalende medlemmer.
  Band får likevel lov til å ha besøk men dette er under bandets eget ansvar. Dyr er ikke tillatt.

 8. Alle som oppholder seg i Stavanger Rockeri sine lokaler har krav på et best mulig miljø. Det oppfordres derfor sterkt til å behandle alle med respekt og åpenhet til tross for ulikheter. Enhver form for konfrontasjon skal meldes til Stavanger Rockeri.

 9. Enhver person som benytter Stavanger Rockeri sine lokaler har et eget ansvar med å sette seg inn i gjeldende aktuelle rømningsveier og nødutganger. Også annen informasjon vedrørende byggsikkerhet er hver enkelt sitt eget ansvar. Informasjon og retningslinjer finnes i skriftlig form og fås ved henvendelse til Stavanger Rockeri.

 10. Disse reglene er gjeldende fra november 2013 og frem til annen informasjon blir offentlig gitt. Ethvert brudd på reglene fører til advarsel og ved grove tilfeller også umiddelbart opphør av leiekontrakten.

ØNSKER DU Å SØKE OM ØVINGSLOKALE?
Søknadskjema