Velkom­men til Sta­vanger Rock­eri — Sta­vangers nye øvingsfellesskap!

Sta­vanger Rock­eri er stolte over å kunne tilby 15 nyop­pussede øvingslokaler tilret­te­lagt for byens mange band og musikere.

Samtlige av våre øvingslokaler til­fredsstiller mod­erne krav til både ven­ti­lasjon, iso­lasjon — samt bruk­er­venn­lighet. Loka­lene har vari­erende stør­relser , fra ca. 13m2 37m2, noe som mulig­gjør for band å leie øvingslokale sam­men med andre band om dette er ønske­lig — ved å velge et noe større rom.

Etas­jene i øvings­fel­lesskapet er også utstyrt med såkalte «kaf­fekro­ker», hvor band kan slappe av med en kaf­fepause under øving, samt knytte kon­tak­ter og utvikle relasjoner til andre band.

Tanken bak øvingsloka­lene er ganske enkel:

Vi ønsker å tilby mod­erne lokaler sen­tralt i Sta­vanger by som tilret­te­leg­ger for et aktivt musikkmiljø til en rimelig pris.

Øvingsloka­lene har en veile­dende utleiepris pr. m2 på kr. 154,-­ i måneden.

Husleien inklud­erer også strøm og iner­nett.
Rom Stør­relse Kat­e­gori
R1UTLEID 29m2

Mid­dels

Utleid til ban­dene Kal-​El og Boder­line Case.

R2UTLEID 26m2

Mid­dels

Utleid til ban­det Stator.

R3UTLEID 27m2

Mid­dels

Utleid til ban­dene Fuzzy Haze og Dimnar.

R4UTLEID 21m2

Lite

Utleid til ban­det Wolf On Fire.

R5UTLEID 22m2

Lite

Utleid til ban­det Badl og Bun­ga­low Bee.

R6UTLEID 29m2

Stort

Utleid til ban­det Karlsen og Co.

R7UTLEID 17m2

Lite

Utleid til ban­det Project X

R8UTLEID 24m2

Mid­dels

Utleid til ban­det Boston Place Robbers.

R9UTLEID 34m2

Stort

Utleid til ban­dene Con­stant In Opal og Pinnekjøtt.

R10UTLEID 38m2

Stort

Utleid til ban­det Daniel Engen & The Hugin band, Dan­ger­face, Slutfce.

R11UTLEID 14m2

Lite

Utleid til artist SNL

R12 - UTLEID 18m2

Lite

Utleid til ban­det Trans­mis­sion, Raseri og Antikk takk!

R13 - UTLEID 27m2

Mid­dels

Utleid til Øys­tein Vestly.

R14 - UTLEID 35m2

Stort

Utleid til Soulspan­net ell Funkyzied og Hov­er­ing Orville.

R15UTLEID 38m2

Stort

Utleid til ban­dene Solid Squeel, Svart Hav, Slow Pokes, Cletus:Recycled & (side­pro­ject X).